Naše firma Vám nabízí kompletní návrh pro zabezpečení, jak vnitřních, tak venkovních prostor s širokým spektrem signalizací narušení střeženého objektu. Elektronický zabezpečovací systém (EZS) informuje o nežádoucím vniknutí do objektu. Může však být zkombinován i s indikací jiných nebezpečí (např. tísňové hlášení při přepadení, při zdravotních potížích, požární nebezpečí, únik plynu, zaplavení).
  

Firma AC-Elektro je certifikována pro zabezpečovací systémy firmy Jablotron.
  
Samozřejmostí je záruční i pozáruční servis a pravidelné revize.
  

 
Jak zabezpečit svůj majetek?
 

  • Ústředna - řídící ústředna je mozkem celého zařízení, která vyhodnocuje informace z jednotlivých čidel. Komunikace mezi ústřednou a ostatními komponenty systému probíhá buď prostřednictvím sdělovacích kabelů instalovanými v objektu, nebo bezdrátově-radiovým spojením (není potřeba výraznějších stavebních úprav).
      

  • Detektory – jsou významnými prvky zabezpečovacího systému. Zaznamenávají změnu stavu a narušení hlídaného objektu (nelegální pohyb osoby, rozbití skleněných ploch, překročení chráněné zóny apod.) Po jejich narušení posílají tuto informaci ústředně, která po jejím vyhodnocení zajistí patřičný zásah (vyhlásí poplach, vyrozumí uživatele, předá informaci na Pult Centralizované Ochrany apod.)
      

  • Sirény - nedílnou součástí zabezpečovacích zařízení jsou venkovní a vnitřní sirény. Vnitřní interiérové mají vysoký pronikavý zvuk a jejich hlavním cílem je odradit pachatele. Ze zkušenosti vyplývá, že pokud je pachatel překvapen ječivým zvukem sirény, zpravidla se dá na útěk. Venkovní sirény mají naopak za úkol v případě poplachu přilákat pozornost sousedů nebo kolemjdoucích. K tomuto účelu bývá výkonná siréna doplněna intenzivním blikačem. Samozřejmostí je také použití vlastního vnitřního akumulátoru, který dovede napájet sirénu i v okamžiku, kdy se případný pachatel pokusí sirénu násilně odpojit od vedení k ústředně, případně odtrhnout ze zdi.
      

  • Příslušenství - k dalším volitelným součástem systémů EZS patří požární snímače (ionizační, optické nebo tepelné). Ty slouží k ochraně objektu před nebezpečím výbuchu nebo požáru v domě. Důležitou součástí moderních EZS-systémů jsou automatické telefonní hlásiče. Ty využívají ke své funkci jak pevné tel. Linky, tak sítě GSM, případně internetu. Tyto Vás včas upozorní o jakékoliv změně v ústředně prostřednictvím SMS zprávy případně Vámi navoleným vzkazem.

  

  

Kontakt:

AC - Elektro, Bc. Jiří Novotný
Lechovice 189
671 63 Lechovice (okres Znojmo)
Tel.: 606 847 299, 723 302 055
E-mail: info@ac-elektro.cz 
 
Copyright © 2006-, AC - Elektro; Designed by Pavel Šafránek